• Facebook

Alueellinen toiminta 

Näppärit

Kaustisella Perhonjokilaakson kansalaisopistossa 1980-luvun alussa alkanut lasten ja nuorten musiikkikasvatus tunnetaan nykyään Suomessa ja maailmalla Näppäri-toimintana. Se on alusta saakka erottunut musiikkioppilaitosten koulutuksesta siten, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan ilman sisäänpääsytestejä. Soitettava ohjelmisto nojaa vahvasti Kaustisen pelimanniperinteeseen, mutta yksityistunneilla soitetaan kansanmusiikin lisäksi myös mm. klassista musiikkia. Yksityistuntien lisäksi kerran viikossa kokoonnutaan yhteisharjoituksiin, joissa ei jakaannuta tasoryhmiin. Yhteiskappaleisiin on tehty osaamiskirjoltaan laajoja sovituksia, ja näiden ansiosta kaikki voivat soittaa samoja kappaleita yhdessä. Näppäritoiminnassa tärkeä osa tätä yhteismusisointia on myös laulaminen. Musiikkioppilaitosten vaatimusten mukaisten tutkintojen suorittaminen on mahdollista mutta vapaaehtoista. Nämä Näppärikoulutuksen periaatteet ovat osoittautuneet erittäin hyviksi ja kestäviksi, ja samoja periaatteita on alettu viljellä jo useissa muissakin musiikkikoulutuksissa.

Kaustisen Näppärit on niittänyt runsaasti menestystä ympäri Suomea ja maailmaa kiertäneenä ja levyttäneenä ryhmänä. Nyt Näppäreissä on päästy jo toiseen sukupolveen asti, ja Näppärikoulutuksen edellä lueteltujen periaatteiden osoittauduttua hyviksi ja kestäviksi on toiminnan kysyntä kasvanut tasaisesti. Kesäkuun alun Kaustisen suurelle Näppärikurssille on kokoontunut enimmillään lähes 300 soittajaa. Vuosittain pidetään useita kursseja musiikkioppilaitoksissa ympäri maan, ja koulutusta on järjestetty myös Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja jopa USA:ssa ja Etelä-Afrikassa. Näppärimusiikkia kantaa kaustislainen pelimanni-instrumentaatio – jouset ja harmoonit – mutta kursseilla on nähty kaikkea mahdollista munniharpusta säkkipilliin.

Kurssien vetäjänä toimii muusikko Mauno Järvelä; muu opettajakunta koostuu nuorista musiikinopiskelijoista ja muusikoista/pedagogeista, joista useimmat ovat saaneet alkuoppinsa Näppäripelimanneissa. Näppäreistä on noussut paljon kansanmusiikin ja klassisen musiikin ammattilaisia, mutta ennen kaikkea näppärikoulu on antanut suurelle joukolle ihmisiä pohjan elinikäiseen musiikkiharrastukseen.

Kaustisen festivaalien näppäriyhteissoitot kokoavat kerta kerralta kasvavan joukon innokkaita lapsia ja nuoria. Huipuiksi ovat nousseet skandinaaviset Folkskandia-kurssit, joille kokoontuu näppäreitä ja näppärihenkisiä lapsia ja nuoria ympäri Pohjoismaiden opiskelemaan ja esittämään yhdessä pohjoismaista pelimanniohjelmistoa. Kesän 2012 kolmas Folkskandia järjestettiin Kaustisella kansanmusiikkijuhlien yhteydessä; paikalle kerääntyi yli 500 lasta ja nuorta opettajineen.

Nykypäivän muotipuheenaihe on syrjäytymisen ehkäiseminen. Yhteismusisointi – eri tasot ja ikäryhmät soittamaan ja laulamaan yhdessä – siinä on näppäripedagogiikan vastaus dilemmaan.