• Facebook

Folklink on kansanmusiikin edistämishanke (yhteishanke Pirityiset ry:n ja Liiveri ry:n kanssa), jonka toteuttaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö yhteistyössä Kaustisella toimivan Kansanmusiikki-instituutin kanssa. Folklinkin toiminta kohdistuu Sibelius-Akatemian osalta Seinäjoelle, Ilmajoelle, Jalasjärvelle ja Kurikkaan. Kansanmusiikki-instituutti puolestaan keskittyy Kaustisen seutukunnassa erityisesti sellaisiin kuntiin, joissa kansanmusiikin asema ei entuudestaan ole vahva.

Folklinkin keskeisin tavoite on luoda edellytyksiä kansanmusiikin elämiselle nykypäivässä. Tavoitteen saavuttamiseksi toiminta-alueilla pyritään lisäämään tietoisuutta kansanmusiikista kasvattamalla monimuotoista konsertti- ja kurssitarjontaa, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret. Hankkeen toiminta-aikana luodaan toimiva yhteistyöverkosto Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön ja Kansanmusiikki-instituutin välille, mikä auttaa osaltaan etelä- ja keskipohjalaisen kansanmusiikkielämän kohtaamisessa.

Hanke sisältää myös kansainvälisen osion, jossa yhteistyökumppanina toimii Folkmusikens hus Rättvikissä, Ruotsissa.

Folklink-hankkeen aikana kerättyä ja sovitettua nuottimateriaalia löydät alla olevien linkkien takaa.

Lestijärvellä soittetua

Perhossa soitettua